นโยบายการใช้คุกกี้

 

               นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่  บริษัท   (“บริษัท หรือ“เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ใช้บริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) เว็บไซต์นี้ ใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

คุกกี้ คืออะไร

               คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 

               ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันลักษณะเฉพาะตัวของท่าน ข้อมูลความปลอดภัย

               ของท่านรวมถึงบริการที่ท่านสนใจนอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบันและ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

               บริษัท ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ บริษัทสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์

ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ มีรายละเอียดดังนี้  

• คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ ukritproperty.com และเว็บไซต์ในเครือ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเราได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

• คุกกี้การใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เรา “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ ukritproperty.com และเว็บไซต์ในเครือ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา

• คุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ukritproperty.com  และเว็บไซต์ในเครือสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา จำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ ukritproperty.com และเว็บไซต์ในเครือ ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​

• คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการ นำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด

 

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถตั้งค่ายอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่าน ทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ 

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

 

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหากมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 

บริษัทยูกฤษ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่: 108-108/1 ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรคค์ จ. นครสวรรค์ 60000

โทร. 062-595-3387

อีเมลล์: ukritprop.31@gmail.com

เว็บไซต์: www.ukritproperty.com

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการใช้คุ้กกี้ฉบับนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความสมเหมาะและภายใต้กฎหมาย

ให้ประกาศฯฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน

 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (นโยบายการใช้คุกกี้)