แม่ค้าขายของออนไลน์ ทำธุรกิจส่วนตัวกู้ซื้อบ้านได้ไหม

22 พฤษจิกายน 2566

ขาย ของ ออนไลน์ กู้ ซื้อ บ้าน

สำหรับใครที่มีอาชีพ ขายของออนไลน์กู้บ้าน หรืออยากจะ กู้บ้านธุรกิจส่วนตัว ใครที่มองว่ายากต้องจบไป หากทำตามคำแนะนำในบทความนี้สามารถยื่นกู้ได้ชัวร์

ปัจจุบันอาชีพขายของออนไลน์มาแรงมาก พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีช่องให้เลือกหลากหลาย มาพร้อมสกิลการขายที่ไม่ธรรมดา หลายคนจึงสงสัยกันว่า อาชีพขายของออนไลน์กู้บ้านได้หรือไม่ เพราะรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนไม่แน่นอน ดังนั้นคำถามที่ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์กู้ซื้อบ้านได้ไหมจึงมีเยอะมากๆ เช่นเดียวกันกับการกู้บ้านธุรกิจส่วนตัว ที่หากใครต้องการยื่นกู้และอนุมัติผ่านต้องห้ามพลาดกับบทความนี้ที่จะมาให้คำตอบอย่างครบถ้วน 

 

 

ภาพถ่ายโดย Kampus Production: https://www.pexels.com/th-th/photo/7289719/ 

 

3 ขั้นตอนของคนอยากมีบ้านที่ทำได้ง่ายๆ

วันนี้ทางเราจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กู้ซื้อบ้านในฝัน โดยเรามีคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกู้ซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารการยื่นกู้ เอกสารจัดแจงรายได้ ตลอดจนแนะนำรูปแบบสินเชื่อของที่อยู่อาศัยที่ช่วยในเรื่องการขออนุมัติกู้เงินให้ผ่านฉลุยมาฝาก เหล่าพ่อค้าแม่ค้า อาชีพขายของออนไลน์กู้บ้าน มือใหม่สามารถทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 

 

ภาพถ่ายโดย Alena Darmel: https://www.pexels.com/th-th/photo/7641842/ 

1. เตรียมเอกสารเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงไว้

การกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน สำหรัลอาชีพขายของออนไลน์กู้บ้านต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงของตัวเองไว้ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ของเรา เช่น รูปภาพสินค้าสต็อก พิมพ์ชื่อเพจหรือเว็บไซต์ของตัวเอง ระบุสถานที่จัดเก็บสินค้า และที่สำคัญอย่าลืมเก็บใบสั่งซื้อสินค้าและบิลใบเสร็จของลูกค้าทั้งหมดไว้ เอกสารเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารได้ และที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ธนาคารจึงจะสามารถพิจารณาการขออนุมัติได้ง่าย 

 

ภาพถ่ายโดย Ivan Samkov: https://www.pexels.com/th-th/photo/4240505/ 

2. เตรียมเอกสารจัดแจงรายได้อย่างละเอียด

อาชีพขายของออนไลน์กู้บ้าน จำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารจัดแจงรายได้ของร้านค้าออนไลน์มีความสำคัญมากในการขอกู้ซื้อบ้าน จำเป็นต้องจัดแจงให้ละเอียดและชัดเจน ใครมียอดการขายเท่าไหร่ก็ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานให้หมด รายการเดินบัญชีย้อนหลังของทุกธนาคารก็เช่นกัน ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือนเป็นต้นไป ไม่เพียงเท่านั้นต้องเก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินทุกใบ ซึ่งเป็นการโอนเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามาเมื่อซื้อสินค้า และเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ทำการรวมเอกสารรายได้ย้อนหลังในช่วง 6 เดือนเป็นต้นไป เนื่องด้วยธนาคารแต่ละแห่งต้องการหลักฐานจัดแจงรายได้มากหรือน้อยแตกต่างกัน

 

ภาพถ่ายโดย Kampus Production: https://www.pexels.com/th-th/photo/7289726/ 

3. แนะนำธนาคารที่ช่วยสานฝันการกู้ซื้อของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

หาก แม่ค้าออนไลน์กู้ซื้อบ้าน รู้สึกไม่มั่นใจในการกู้ซื้อบ้าน กลัวว่าจะกู้ไม่ผ่าน เราขอแนะนำธนาคารที่จะเป็นผู้ช่วยสานฝันในการกู้ซื้อบ้านให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ พบกับการออกแบบสินเชื่อที่ช่วยเอื้อผู้ทำธุรกิจออนไลน์และสินเชื่อบ้านที่สามารถละเว้นข้อจำกัดต่าง ๆ ขายของออนไลน์กู้บ้าน ดังนี้ 

- ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ

จะกำหนดระยะเวลาในการกู้เพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 30 ปี หากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องการกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์สำหรับค้าขายและอยู่อาศัย จะมีระยะเวลาในการกู้ให้ไม่เกิน 20 ปี เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังนี้ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียก เตรียมหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพออนไลน์ พร้อมกับหลักฐานจัดแจงรายได้ กรณีต้องการกู้ร่วม ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

สินเชื่อที่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กู้และสามารถเลือกดอกเบี้ย ไปจนถึงการผ่อนที่ตัวเองรับได้ ซึ่งจะมีระยะเวลาให้กู้นานถึง 30 ปี โดยรวมระยะผู้กู้แล้วไม่เกิน 65ปี เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังนี้ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 65 ปี และต้องไม่เคยมีประวัติการเป็นลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน เพียงเท่านี้ก็สามารถเตรียมเอกสารเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ของตัวเองได้ เช่น รูปภาพหน้าเพจหรือเว็บไซต์ร้านค้า เอกสารจัดแจงรายได้ และเตรียมสำเนาทะเบียนพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์มาด้วย

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย

มีวงเงินกู้ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือกู้บ้านธุรกิจส่วนตัว สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน แต่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังนี้ ทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากต้องการกู้ร่วม ต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หากมีบัญชีเดินเงินรายได้ธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาด้วยจะมีสิทธิพิเศษ

 

สรุปบทความ สรุปได้ว่า การประกอบอาชีพขายของออนไลน์กู้บ้านได้ เพียงศึกษารายละเอียดการกู้บ้านธุรกิจส่วนตัว เตรียมพร้อมเรื่องเอกสารไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ฝันของแม่ค้าออนไลน์ตัวเล็ก ๆ ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม หรือแม้แต่เป็นเจ้าของนักธุรกิจก็สามารถมีบ้านได้ไม่ยาก เพียงแค่เริ่มต้นจากการศึกษาสินเชื่อของแต่ละธนาคารตามที่ได้แนะนำไป หรือจะศึกษานอกเหนือจากนี้ก็ได้ แต่ทางที่ดีแนะนำให้ปรึกษากับทางธนาคาร หรือถ้าหากคุณซื้อบ้านกับบ้านจัดสรร ทางโครงการก็จะมีดีลพิเศษที่น่าสนใจให้คุณมากมาย รับรองว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของบ้านได้อย่างแน่นอน หากสนใจบ้านโครงการยูกฤษกรีนวิลล์ รับข้อมูล 


ข่าวและบทความอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (นโยบายการใช้คุกกี้)