ใบ 50 ทวิ คืออะไร สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง

13 พฤษจิกายน 2566

ใบ 50 ทวิ

เอกสารสำคัญอย่าง ใบ 50 ทวิ คือ สิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานและทำงานฟรีแลนซ์ โดยสิ่งนี้จะเรียกว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าหากใครได้เข้ามาอ่านบทความนี้คงจะกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่า ใบทวิ 50 คืออะไร และสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบเกี่ยวกับ ใบ 50 ทวิ หรือจะเรียกว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นหลักฐานที่ใช้ในการยื่นภาษีของทุก ๆ ปี มือใหม่ที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องในเรื่องนี้ หรือเพิ่งเข้าสู่วัยทำงานสามารถมาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กับบทความนี้ได้เลย

 

 

มาทำความรู้จักกันกับใบ 50 ทวิ คืออะไร

ใบ 50 ทวิ หรือจะ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ หนังสือที่ผู้จ่ายเงินได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้หักภาษีแล้ว สามารถเรียกได้หลายแบบ เช่น ใบ 50 ทวิ, หนังสือรับรอง 50 ทวิ เป็นต้น โดยลักษณะของใบ 50 ทวิ จะเป็นการจ้างงานเพื่อทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นงานประจำ โดยมีการให้รายละเอียดของข้อมูลบริษัทที่ทำการว่าจ้าง รวมถึงผู้ที่รับจ้างจำเป็นต้องมีครบถ้วน

 

รูปภาพโดย Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/person-holding-black-calculator-while-using-laptop-8296981/ 

เกณฑ์การวัดผู้ที่ต้องจ่ายภาษี

ผู้ที่มีรายได้จำเป็นจะต้องจ่ายภาษีอยู่เสมอ ถ้าในหนึ่งปีรัฐเก็บภาษีทีเดียวปีอาจจะหนักเกินไปกับผู้จ่ายภาษี จึงมีการหักภาษีส่วนหนึ่งออกจากรายได้ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะระบุรายละเอียดการหักภาษีไว้ในใบ 50 ทวิ ทั้งนี้ในกรณีที่มีรายได้โดยรวมต่ำกว่าเกณฑ์จะสามารถทำเรื่องเพื่อยื่นขอภาษีคืน หรือก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีในแต่ละปีนั่นเอง

 

รูปภาพโดย Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/two-people-doing-paperwork-and-computing-taxes-6963053/ 

เจาะลึกเรื่องว่าจะได้รับใบ 50 ทวิ เมื่อไหร่

สำหรับการออกใบ 50 ทวิ หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยปกติแล้วจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ นั่นก็คือการทำงานประจำกับทางบริษัท กับการทำงานฟรีแลนซ์กับทางบริษัท โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. กรณีที่ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่านายหน้า เงินเดือน ฯลฯ

ใบ 50 ทวิจะออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่หัก ณ ที่จ่าย แต่หากผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานในระหว่างปี ใบ 50 ทวิ จะถูกออกภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน มักจะได้เป็นกระดาษแผ่นเดียว โดยรวมรายได้ทั้งปีที่ได้ทำงานกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

 

2. กรณีจ่ายเงินได้อื่น ๆ หรือฟรีแลนซ์

ใบ 50 ทวิจะออกให้ทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียกได้ว่า ใบ 50 ทวิ คือ เอกสารหรือหลักฐานที่มีความสำคัญ ผู้ที่มีรายได้ทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี อีกทั้งใบ 50 ทวิ ยังใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลประจำปีอีกด้วย ดังนั้น ควรระมัดระวังให้ดี อย่าให้เลยกำหนดเวลาที่จะได้ใบ 50 ทวิจากบริษัท มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแนะนำให้ทำการติดต่อสอบถามแผนกบุคคลของบริษัทตัวเองไว้ ในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์ให้ทำการติดต่อกับผู้จ่ายเงินโดยตรง เป็นต้น

 

รูปภาพโดย Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/person-in-long-sleeve-shirt-holding-a-calculator-8297031/ 

วิธีการเช็กความถูกต้องของ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บอกเลยว่าใบ 50 ทวิ ทุกใบ มีมูลค่าเท่ากับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ระบุไว้ ดังนั้น หากได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องในทันที ดังนี้

 

1. เช็กจำนวนใบ 50 ทวิ ทั้ง 2 ฉับ

ต้องได้รับใบ 50 ทวิทั้ง 2 ฉบับ และต้องมีข้อความกำกับทั้ง 2 ฉบับที่เหมือนกันตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ฉบับที่ 1 เป็นของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับรายการภาษี

ฉบับที่ 2 เป็นของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

2. เช็กความถูกต้องของข้อมูล

- ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน

- จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้

- ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

 

รูปภาพโดย Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/photo/tax-documents-on-the-table-6863175/ 

ใบ 50 ทวิ มีประโยชน์อย่างไร

1. ใบ 50 ทวินำไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) กับกรมสรรพากรได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายตอนสิ้นปี หรือในตอนที่ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปนั้น น้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริง ๆ ก็ต้องทำการจ่ายภาษีเพิ่ม

2. สามารถใช้ ใบ 50 ทวิ ยื่นขอคืนภาษี เมื่อถูกหักภาษีมากกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายไป นอกจากนี้ใบ 50 ทวิ ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินแก่สถาบันการเงินได้ เช่น ใช้เมื่อจะขอทำบัตรเครดิต เป็นต้น ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ใบ 50 ทวินั้น มีความสำคัญมาก เพราะถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญเมื่อได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี ไม่ควรทำหายโดยเด็ดขาด

 

สรุปบทความ เมื่อได้ทราบความหมาย และประโยชน์ของ ใบ 50 ทวิกันแล้วว่า เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีความสำคัญ ใช้ในกรณีขอสินเชื่อบ้านหรือคอนโดกับทางธนาคารได้ มือใหม่ที่กำลังวางแผนขอสินเชื่อบ้านควรเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้ดี โดยเฉพาะใบ 50 ทวิ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินให้กับผู้ที่ลดหย่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเสียภาษีให้กับทางรัฐ ลดการถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีได้อีกด้วย


ข่าวและบทความอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (นโยบายการใช้คุกกี้)