ซื้อบ้านเพื่อการลงทุน ค่าโอนบ้านเป็นแสนหากไม่รู้จักภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร

28 สิงหาคม 2566

specific business tax

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่ต้องจ่ายหากต้องการ ซื้อ - ขาย ที่ดินเพื่อไปทำธุรกิจ งานนี้ถ้าไม่อยากเสียเงินค่าโอนบ้านเป็นแสน เรามาทำความรู้จัก และหาทางแก้ไขไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า

เตรียมตัวให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน มาเรียนรู้เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ และรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าโอนบ้าน 2566  เพราะการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนมีความเสี่ยง และถ้าหากยิ่งซื้อบ้านเอาไปใช้ในการทำธุรกิจ คุณอาจจะเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอาจเสียค่าโอนบ้านเป็นแสนได้โดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ดังนั้นเรามาหาคำตอบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ อะไร บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจเอง

 

สารบัญ

 

ภาพถ่ายโดย Curtis Adams: https://www.pexels.com/th-th/photo/4030036/ 

 

 รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะในหลากหลายมิติ

สำหรับใครที่มีความตั้งใจอยากจะซื้อบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งเรื่องสิ่งที่ต้องจ่ายเวลาซื้อบ้านมีอะไรบ้าง การค่าโอนบ้าน2566 สามารถคิดได้อย่างไร และแน่นอนว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีด้านนี้อย่างชัดเจน โดยเบื้องต้นจะให้ความรู้เกี่ยวกับโอนค่าบ้านแบบธรรมดาก่อน จากนั้นค่อยไปดูแบบธุรกิจเฉพาะกัน ทุกคนสามารถตามไปอ่านรายละเอียดพร้อมๆ กันได้เลย 

 

เบื้องต้นการซื้อบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง 2566

ในรายละเอียดการซื้อบ้านเบื้องต้นประจำปี 2566 ก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามด้านล่างนี้ ซึ่งถือว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะอยู่กับว่าเป็นรูปแบบอสังหาริมทรัพย์แบบไหนนั่นเอง มาดูกันดีกว่าว่าต้องเสียอะไรบ้าง

1. ค่าเงินวางดาวน์ ประมาณ 10-20% สำหรับบ้านหลังที่สองและสาม

2. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ตามอัตราปกติอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรัฐบาลมีมาตรการใหม่ ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1% สำหรับบ้านที่มีราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท

3. ค่าจดจำนอง อยู่ที่อัตรา 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด แต่คิดสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

4. ค่าประเมินราคาห้องชุด หรือคอนโด ราคาเฉลี่ยจะไม่เกิน 3,000 บาท ต่อการประเมิน

5. ค่าประกันสินเชื่อและประกันวินาศภัย จะแตกต่างไปตามสิทธิประโยชน์ที่เลือก

6. ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังจะลดภาษีที่ดินลง 15% แต่ต้องพิจารณาราคาประเมินที่ดินใหม่ที่เพิ่มขึ้น หรือไม่เปลี่ยนแปลง

 

ภาพถ่ายโดย Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/th-th/photo/6694543/ 

 

ค่าโอนบ้านจะต้องคิดอย่างไร

คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายร่วมกัน และแบ่งจ่ายกันคนละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หากผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ลดราคาบ้าน ผู้ขายสามารถข้อเสนอเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมโอนบ้านทั้งหมด

 

ตัวอย่าง : บ้าน 2 ล้านเสียค่าโอนเท่าไหร่

ขั้นที่ 1 คิดค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านของปี 2566 ซึ่งได้ปรับจากอัตราปกติ 2% เป็นเงิน  40,000 บาท ให้เหลือ 1% ทำให้ต้องจ่ายค่าโอนบ้านเพียง 20,000 บาท เท่านั้น

ขั้นที่ 2 คิดค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าจดจำนองของปี 2566 ซึ่งได้ปรับจากอัตราปกติ 1% เป็นเงิน 20,000 บาท ลดเหลือ 0.01% ทำให้ต้องจ่ายค่าจดจำนองเพียง 200 บาท เท่านั้น

 

ภาพถ่ายโดย fauxels: https://www.pexels.com/th-th/photo/3184465/ 

ความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้านคืออะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้าน คือ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากรแสตมป์ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนขายบ้าน โดยผู้ขายต้องทำการพิจารณาภาษีขายบ้าน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อวางแผนลดค่าใช้จ่าย เช่น การมีชื่อในทะเบียนบ้านครบ 1 ปี จะช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีขายบ้านได้ถึง 3.3% เป็นต้น

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ สามารถคิดได้กี่เปอร์เซ็นต์

การคิดภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดอยู่ที่ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมิน การคำนวณให้ดูว่าราคาไหนสูงกว่าแค่ไหนให้ยึดราคานั้น

 

คำถามที่พบบ่อยภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้านใครจ่าย

สำหรับคำถามนี้ภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้าน ตามปกติแล้วมักจะเป็นคนที่ขายบ้านจะจ่ายให้ แต่ก็สามารถเจรจาครึ่งต่อครึ่งกับผู้ซื้อบ้าน หรือผู้ซื้อบ้านสามารถจ่ายทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายตกลงว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าโอนบ้าน

 

ภาพถ่ายโดย Kindel Media: https://www.pexels.com/th-th/photo/7579143/ 

 

ตัวอย่าง : การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายบ้าน 2 ล้าน เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่ ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดอัตราอยู่ที่ 3.3% หากขายบ้านราคา 2 ล้านบาท จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% x 2,000,000 บาท = 66,000 บาท

 

ขายบ้าน 3 ล้าน เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่ ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดอัตราอยู่ที่ 3.3% หากขายบ้านราคา 2 ล้านบาท จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% x 3,000,000 บาท = 99,000 บาท

 

วิธีเลี่ยงภาษีธุรกิจเฉพาะสามารถทำได้อย่างไร

วิธีเลี่ยงภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีได้อย่างไรบ้าง สามารถแบ่งเป็นกรณีได้ดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องถือครองบ้านหรือคอนโดในระยะเวลาเกิน 5 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี
  • บ้านหรือคอนโดที่ขายได้รับมาจากมรดก และถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดินนั้น

 

สรุปบทความ ผู้ที่ต้องการขายบ้านหรือต้องการจะซื้อบ้าน ควรเรียนรู้และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการขายบ้าน รวมไปถึงค่าโอนบ้านให้ดี แนะนำว่าให้มีการวางแผนก่อนล่วงหน้า บอกเลยว่าเรื่องนี้รู้ก่อนได้เปรียบ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะแน่นอน สุดท้ายนี้ถ้าอยากซื้อบ้านจัดสรรสระบุรีกับทาง ยูกฤษพร็อพเพอร์ตี้ ก็สามารถแวะกันมาชมโครงการบ้านกันได้ แน่นอนว่าบ้านเดี่ยวสระบุรีแห่งนี้ใหญ่สะใจ และสามารถอยู่กันได้ทั้งครอบครัวอย่างแน่นอน นอกจากนั้นยังมีบทความความรู้มากมายที่ทุกคนสามารถตามอ่านผ่านเว็บไซต์กันได้เลย


ข่าวและบทความอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (นโยบายการใช้คุกกี้)